วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายทางอากาศ


ภาพถ่ายทางอากาศ คือ รูปถ่ายของภูมิประเทศที่ได้จาการถ่ายรูปโดยนำกล้องถ่ายรูปขชึ้นไปกับอากาศยาน แล้วเปิดหน้ากล้องปล่อยให้แสงสะท้อนจากสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่เบื้องล่างเข้าสู้เลนส์ กล้องถ่ายรูปจะผ่านกรรมวิธีล้างและอัดภาพ จะได้รูปถ่ายที่มีภาพของรายละเอียดอยู่บนพื้นผิวภูมิประเทศ ความเข้มของสิ่งต่างในรูปถ่ายทางอากาศ จะบอกถึงความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ พืชพรรณธรรมชาติและก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ

1. ใช้ภาพถ่ายทางอากาศทางยุทธวิธี ในการสำรวจลักษณะภูมิประเทศเพื่อปฏิบัติการทางทหาร ต้องใช้ภาพถ่ายสำหรับประกอบดูรายละเอียด

2. ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการหาข่าว ใช้ถ่ายภาพในเขตข้าศึก เพื่อหยั่งรู้แหล่งที่ตั้งโรงงานคลังอาวุธฐานทัพในดินแดนศัตรู เช่น สมัยสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกา ใช้ภาพถ่ายทางอากาศประกอบการทิ้งระเบิดในเวียดนามเหนือ

3. ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อทำแผนที่ โดยใช้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการทำแผนที่ประกอบการสำรวจทำให้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น